02126645283 - 02126645284

آزمایش کلسترول


 توصیه محققان بر آن است که میزان کلسترول خون افراد بالای 20 سال می بایست، حداقل هر 4 تا 6 سال یکبار از طریق آزمایش خون مورد ارزیابی قرار گیرد.

این ارزیابی با یک آزمایش ساده خون تحت عنوان لیپوپروتئین پروفایل به سرعت انجام پذیر است. این آزمایش اشکال مختلف کلسترولی را که در جریان خون گردش دارد مورد اندازه گیری قرار خواهد داد. البته باید بدانیم که اجتناب از خوردن بین 9 تا 12 ساعت قبل از انجام آزمایش از الزامات آن می باشد.نتایج آزمایش سطح کلسترول بد ، کلسترول خوب و تری گلیسیرید را مشخص خواهد کرد.

کلسترول بد ؟ کلسترول خوب ؟ مگر کلسترول بد و خوب هم داریم؟

بله، در ادامه با انواع کلسترول آشنا خواهیم شد...

 

 مشاهده اولین اسلاید

کلسترول چیست؟

 

 

ارسال به دیگران از طریق تلگرام